444 Loft International Business Development

+1 (312) 804-8004 / +90 (212) 444-5638
770 N. LaSalle St. Suite 700 Chicago, IL 60654

YÖNETİM DESTEĞİ HİZMETİ

YÖNETİM DESTEĞİ HİZMETİ

444 LOFT ULUSLARARASI İŞ GELİŞTİRME

İş potansiyelinin artırılması ve yenilerinin sağlanması, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşterilerle yakın bir ilişki kurulması için 444 LOFT olarak şirketinize yönetim desteği sağlıyoruz

 

Strateji ve İş Geliştirme


Öncelikle firma temsilcisi olarak hizmet veriyoruz. Firma/ürün broşürlerinin ve pazarlama materyallerinin pazarın yerel özelliklerine uygun olarak hazırlanmasını, firmaya uygun satış noktaları ve alıcı bilgilerinin saptanmasını, potansiyel müşterilerle temas kurulmasını, bağlantılı çalışılacak distribütörlerin, nakliyecilerin, kurumların belirlenmesini, yerel sevkiyatın koordinasyonunu, dağıtım kanallarının oluşturulmasını, firmanın ilgili kurum/dernek/oda/birliklere üye yapılmasını sağlıyoruz

 

Sektörel Fuar ve Toplantılara Katılım


Distribütör ve satınalmacılarla iş potansiyeli sağlanması için firmanıza özel sektörel fuar ve etkinlikleri araştırıyor, doğrudan firma adına katılıyor veya Türkiye'den katılım için gerekli koordinasyonu sağlıyoruz

 

Ofis / Depo Yönetimi


ABD'de kurduğunuz firmanın ofis veya deposunun yönetimini kısmen veya tamamen üstlenebiliyoruz.

  • Ofis / deponun koordinasyonu
  • Çalışanların işe alımı
  • Ofis/depo için gerekli ekipman ve malzemenin alımı
  • ABD içinde firmalara yapılan dağıtımın takibi, stok ve sevkiyat koordinasyonu
  • Ödemelerin ve tahsilatların takibi
  • Her müşteriye uzmanlaşmış müşteri hizmeti sunulması